Localizare

Carrefour Grand Arena - 2 minute

Spitall Budimex - 3 minute

Spitalul Bagdasar - 5 minute

Auchan Berceni - 5 minute

Sun Plaza Mall - 5 minute

Metrou Piata Sudului - 5 minute

Metrou Brancoveanu - 5 minute

Parcul tineretului - 5 minute

Oraselul copiilor - 8 minute

 

Piata Unirii - 10 minute